high-tail

high-tail
high-tailed
high-tailed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet high-tail

  • "The actress haigh-tailed to her villa when reporters began to follow her to the resturant"

Vad betyder high-tail inom vardagligt ?

retreat at full speed

Diskussion om ordet high-tail