highjack

highjacks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till highjack

Möjliga synonymer till highjack

Diskussion om ordet highjack

highjack

highjack
highjacked
highjacked
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till highjack

Diskussion om ordet highjack