hird

hirden
hirder
hirderna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hird

Hur böjs ordet hird på svenska?

Obestämd singular: hird
Bestämd singular: hirden
Obestämd plural: hirder
Bestämd plural: hirderna

Vad betyder hird inom norgespec, historia ?

Hird (isländska hirð, av anglosaxiska hīred, hushållsfölje) avser i fornnordisk dikt och historia en härskares personliga skara krigare eller huskarlar. Hirden förekommer i de flesta större diktverk från det nordliga germanska området, från Beowulf till Eddan. Hirdmännen tjänstgör som knektar under sin herre under ett slags frivillig pliktöverenskommelse. Någon regelrätt lön utbetalas inte, men härskaren förväntas förutom mat och uppehälle också vara frikostig och rikligt belöna dem, som gör ett gott arbete. Snålhet hos härskaren anses vara ett svårare karaktärsbrott än de flesta moraliska brister en modern läsare kan tänkas pålägga sagornas figurer. Speciellt högt i rang i hirden ansågs en krigare stå som förutom vapenskicklighet också ägde skaldeförmåga. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hird

Möjliga synonymer till hird

Diskussion om ordet hird

  • KooriKitsune - 2009-09-02

    Livvakt, följe och hord.