historiograf

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder historiograf inom historia ?

historiebeskrivare

Diskussion om ordet historiograf

historiograf

historiografen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet historiograf