hobnail

hobnail
hobnailed
hobnailed
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder hobnail inom snickeri ?

supply with hobnails

Möjliga synonymer till hobnail

Diskussion om ordet hobnail

hobnailing

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet hobnailing