hobnob

hobnobs
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hobnob

Diskussion om ordet hobnob

hobnob

hobnob
hobnobbed
hobnobbed
Verb

Hur används ordet hobnob

  • "He hobnobs with the best of society"

Vad betyder hobnob inom vardagligt ?

rub elbows with

Möjliga synonymer till hobnob

Diskussion om ordet hobnob