hold back

held back
holden back
hold back
Verb

Ordet hold back har 5 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom medicin
  • Inom juridik
polisväsende
musik
generell
medicin
juridik

Ordet hold back inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till hold back (inom polisväsende)

Ordet hold back inom musik

Synonymer till hold back (inom musik)

Möjliga synonymer till hold back (inom musik)

Ordet hold back inom generell

Synonymer till hold back (inom generell)

Uttryck till hold back (inom generell)

Möjliga synonymer till hold back (inom generell)

Ordet hold back inom medicin

Synonymer till hold back (inom medicin)

Ordet hold back inom juridik

Synonymer till hold back (inom juridik)

Diskussion om ordet hold back