hold-fast

hold-fasts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hold-fast har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom zoologi, botanik
generell
zoologi, botanik

Ordet hold-fast inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till hold-fast (inom generell)

Ordet hold-fast inom zoologi, botanik

Översättningar (inom zoologi, botanik)

Svenska

Diskussion om ordet hold-fast