home in on

Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till home in on

Diskussion om ordet home in on