homogenize

homogenize
homogenized
homogenized
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet homogenize

  • "homogenize the main ingredients"
  • "in Sweden all milk is homogenized to ensure that the fat is evenly distributed in the liquid"

Vad betyder homogenize inom ALLMÄNT ?

make equal or homogeneous as by mixing break up fat globules, as of dairy products

Möjliga synonymer till homogenize

Diskussion om ordet homogenize

homogenizing

Substantiv

Översättningar

Vad betyder homogenizing inom generell ?

även av mjölk

Möjliga synonymer till homogenizing

Diskussion om ordet homogenizing