Homoptera

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Rim på Homoptera

Möjliga synonymer till Homoptera

Diskussion om ordet Homoptera

Homoptera

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder Homoptera inom insekter ?

plant lice (aphids); whiteflies; cicadas; leafhoppers; plant hoppers; scale insects and mealybugs; spittle insects

Diskussion om ordet Homoptera