honk

honks
Substantiv

Översättningar

Vad betyder honk inom musik ?

the cry of a goose (or any sound resembling this)

Diskussion om ordet honk

honk

honk
honked
honked
Verb

Översättningar

Hur används ordet honk

  • "The geese were honking"

Ordet honk har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder honk inom generell, generell, generell ?

make a loud noise

use the horn of a car

cry like a goose

Översättningar (inom generell)

Synonymer till honk (inom generell)

Uttryck till honk (inom generell)

Ord i uttryck för honk (inom generell)

Möjliga synonymer till honk (inom generell)

Ordet honk inom teknik

Synonymer till honk (inom teknik)

Möjliga synonymer till honk (inom teknik)

Diskussion om ordet honk