hopplös

hopplösare
hopplösast
Adjektiv

Synonymer till hopplös

Hur böjs ordet hopplös på svenska?

Komparativ: hopplösare
Superlativ: hopplösast

Hur används ordet hopplös

  • "Blekingepolisen talar om en situation som inte är hållbar, däremot är den inte hopplös."
  • "Att vara hemma gör att man blir mer låg, man känner sig mer hopplös om man inte har något att göra, säger Elisabeth Wester."
  • "Och Volvos nye VD Håkan Samuelsson har en hopplös uppgift att klara sig ur den nuvarande bilkrisen genom att skära kostnader samtidigt som han måste investera miljarder för att få fram nya bilmodeller och säkra Volvos framtid."
  • "Det har varit en lång och ibland hopplös kamp."
  • "Framtiden kändes hopplös."
  • "Och kombinationen bank och bedrägeri, som i sig är totalt omöjlig ur förtroendesynpunkt, blir naturligtvis ännu mer hopplös när det misstänkta grova bedrägeriet som Ekobrottsmyndigheten nu utreder handlar om att mörka information som rör just penningtvätt."
  • "Men motivation är en helt hopplös parameter att mäta."
  • "Man känner sig så hopplös, och livet blir så jobbigt, säger Mats Ek, ordföranden i Expertrådet för psykiatriska sjukdomar."
  • "– Situationen känns hopplös."
  • "Det blir en hopplös kamp."

Rim på hopplös

Vad betyder hopplös inom vardagligt ?

som inte eller endast svårligen kan åtgärdas eller förbättras

Relaterat till hopplös

ohälsa

försämring

nedtryckning

tungsinthet

olycka

misslyckande

obehag

betänklighet

fruktan

svårighet

hopplöshet

tvivel

försvårande

omöjlighet

Diskussion om ordet hopplös