horisont

horisonten
horisonter
horisonterna
Substantiv [n]

Synonymer till horisont

Hur böjs ordet horisont på svenska?

Obestämd singular: horisont
Bestämd singular: horisonten
Obestämd plural: horisonter
Bestämd plural: horisonterna

Hur används ordet horisont

 • "Journalisten Mikael Ekman är en av landets ledande experter på högerextremism och vistades från sin horisont nära ledarna i Nationalsocialistisk Front ( NSF ) under de mest aktiva åren i Karlskrona."
 • "Så långt att Stina Nilsson håller det utanför sin horisont."
 • "Jag har fri horisont åt alla fyra väderstrecken."
 • "Från svensk horisont tappade bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som har tillverkning i Mexiko, drygt sju procent av sitt värde."
 • "På fem års horisont ser det bra, säger ekonomijournalisten Henrik Mitelman."
 • "– Jag får kraft, kraft av att se en obruten horisont."
 • "Linjen där hav möter himmel bildar en obruten horisont."
 • "Några saker som Fritidsbanken har på sin horisont är att göra käpphästar av gamla slalomstavar och slalompjäxor."
 • "Men att flytten skulle stoppas ter sig osannolikt, åtminstone från kommunalrådets horisont."
 • "– Man ska gärna vara någonstans där man har en bra horisont."
 • "Journalisten Mikael Ekman är en av landets ledande experter på högerextremism och vistades från sin horisont nära ledarna i Nationalsocialistisk Front ( NSF ) under de mest aktiva åren i Karlskrona."
 • "Så långt att Stina Nilsson håller det utanför sin horisont."
 • "Jag har fri horisont åt alla fyra väderstrecken."
 • "Från svensk horisont tappade bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som har tillverkning i Mexiko, drygt sju procent av sitt värde."
 • "På fem års horisont ser det bra, säger ekonomijournalisten Henrik Mitelman."
 • "– Jag får kraft, kraft av att se en obruten horisont."
 • "Linjen där hav möter himmel bildar en obruten horisont."
 • "Några saker som Fritidsbanken har på sin horisont är att göra käpphästar av gamla slalomstavar och slalompjäxor."
 • "Men att flytten skulle stoppas ter sig osannolikt, åtminstone från kommunalrådets horisont."
 • "– Man ska gärna vara någonstans där man har en bra horisont."

Vad betyder horisont inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
Horisont, från grekiska "begränsande", är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, den mest avlägsna punkten i markytan som man kan se. Horisonten spelade tidigare stor roll i navigation till havs. För exakta mätningar till lands, där horisonten är ojämn och därför olämplig som utgångspunkt för mätningar, användes artificiella horisonter, ofta skapade med vattenpass. Vid sextantmätning skapar man en konsthorisont genom att utnyttja spegelbilden av den observerade himlakroppen i en kvicksilverdroppe. http://sv.wikipedia.org/wiki/Horisont

Möjliga synonymer till horisont

Relaterat till horisont

riktning

syn

grad

förväntan

rymd

avstånd

vågräthet

region

Diskussion om ordet horisont