hot

hot
hotted
hotted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hot

Diskussion om ordet hot

hot

hotter
hottest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet hot

 • "got off to a hot start"
 • "in hot pursuit"
 • "a red-hot line drive"
 • "hot stove"
 • "hot water"
 • "a hot August day"
 • "a hot stuffy room"
 • "she's hot and tired"
 • "a hot forehead"
 • "the fighting became hot and heavy"
 • "a hot engagement"
 • "a hot temper"
 • "a hot topic"
 • "a hot new book"
 • "a hot love affair"
 • "a hot argument"
 • "hot pink"
 • "was hot for her"
 • "hot pants"
 • "hot merchandise"
 • "a hot car"
 • "hot jazz"
 • "a hot suspect"
 • "a hot drummer"
 • "he's hot tonight"
 • "one of the hot young talents"
 • "cabbage patch dolls were hot last season"
 • "make it hot for him"
 • "news hot off the press"
 • "red-hot information"
 • "hot at craps"
 • "the dice are hot tonight"
 • "he's hot at math but not so hot at history"
 • "a hot scent"
 • "a hot sports car"
 • "hot for travel"
 • "hot fuel rods"
 • "a hot laboratory"
 • "a hot wire"
 • "a hot week on the stock market"

Ordet hot har 20 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom slang
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom färg
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom elektricitet
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt, elektricitet
 • Inom medicin
 • Inom mat
ålderdomlig
generell
bildligt
slang
vardagligt
slang
sport
vardagligt
färg
vardagligt
bildligt
vardagligt
slang
vardagligt
vardagligt
elektricitet
vardagligt
vardagligt, elektricitet
medicin
mat

Vanligast betydelse av ordet hot inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hot (inom ålderdomlig)

Ordet hot inom generell

extended meanings; especially of psychological heat; marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm

used of physical heat; having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning

(color) bold and intense

having or dealing with dangerously high levels of radioactivity

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till hot (inom generell)

Möjliga synonymer till hot (inom generell)

Möjliga synonymer till hot (inom generell)

Möjliga synonymer till hot (inom generell)

Möjliga synonymer till hot (inom generell)

Ordet hot inom bildligt

characterized by violent and forceful activity or movement; very intense

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till hot (inom bildligt)

Ordet hot inom slang

sexually excited or exciting

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till hot (inom slang)

Ordet hot inom vardagligt

recently stolen or smuggled

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom slang

(music) emotionally charged and intense and marked by strong rhythms and improvisation

Ordet hot inom sport

wanted by the police

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till hot (inom sport)

Ordet hot inom vardagligt

performed or performing with unusually great skill and daring and energy

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet hot inom färg

Synonymer till hot (inom färg)

Möjliga synonymer till hot (inom färg)

 • hot [ food ]

Ordet hot inom vardagligt

very popular or successful

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom bildligt

very unpleasant or even dangerous

Ordet hot inom vardagligt

newest or most recent

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hot (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom slang

having or bringing unusually good luck

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till hot (inom slang)

Ordet hot inom vardagligt

very good; often used in the negative

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom vardagligt

newly made

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom elektricitet

capable of quick response and great speed

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Möjliga synonymer till hot (inom elektricitet)

 • hot [ collegial ]

Ordet hot inom vardagligt

having or showing great eagerness or enthusiasm

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till hot (inom vardagligt)

Ordet hot inom vardagligt, elektricitet

(electricity) charged or energized with electricity

Översättningar (inom vardagligt, elektricitet)

Svenska

Synonymer till hot (inom vardagligt, elektricitet)

 • live [ elektricitet ]

Ordet hot inom medicin

(informal) marked by excited activity

Översättningar (inom medicin)

Ordet hot inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till hot (inom mat)

Möjliga synonymer till hot (inom mat)

Diskussion om ordet hot

hot

hotet
hot
hoten
Substantiv [t]

Översättningar (inom mat)

Synonymer till hot (inom mat)

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet hot på svenska?

Obestämd singular: hot
Bestämd singular: hotet
Obestämd plural: hot
Bestämd plural: hoten

Hur används ordet hot

 • "S-ledamoten Elina Gustafsson får återigen utstå grovt näthat och hot, efter att en sex år gammal, och felaktig, bild"
 • "Ytterligare en 18-årig man är misstänkt för olaga hot i samband med skolbråket."
 • "Under tisdagen häktades 24-åringen misstänkt för misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande som ska ha inträffat den 27 april i en tvättstuga i Sölvesborg."
 • "Det måste vara nolltolerans mot hot och våld."
 • "I straffet ingår också olaga hot som skedde tidigare under sommaren."
 • "Trots två hot om vite har djurägaren struntat i kraven och nu förbjuds bonden att ha djur."
 • "– När det gäller hot mot våra skyddspersoner och den centrala statsledningen så ser vi mycket allvarligt på det, säger Karl Melin vid Säkerhetspolisens presstjänst, till TT."
 • "Trakasserier, hot och våld har blivit allt vanligare i skolmiljön."
 • "Nu döms 18-åringen för misshandel av normalgraden och grovt olaga hot."
 • "– Vi kommer löpande bedöma eventuella risker och hot och har säkerställt att relevanta myndigheter för insyn i förberedelse och genomförande av projektet i Karlshamn och att vi har en fortsatt dialog med kommunen."

Ordet hot har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom formell stil
juridik
formell stil

Vad betyder hot inom juridik ?

uttalat påstående om att en person kommer eller kan komma att begå en viss, ofta moraliskt förkastlig och ur hotets målgrupps perspektiv oacceptabel, aktivetet, speciellt om de av personen ställda kraven inte uppfylles

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till hot (inom juridik)

Möjliga synonymer till hot (inom juridik)

Relaterat till hot (inom juridik)

inskränkning

våldsamhet

utmaning

ohövlighet

tvång

hot

Ordet hot inom formell stil

Hot är förklaring om avsikten att använda obehagliga drastiska åtgärder eller våld. Hot kan användas som påtryckning. Det kan röra olaga hot, som är brottsligt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hot

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till hot (inom formell stil)

Möjliga synonymer till hot (inom formell stil)

Diskussion om ordet hot

 • - 2009-02-11

  Het, inte hot.