hound

hounds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till hound

Ordet hound har 3 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom generell
  • Inom teknik
hundar
generell
teknik

Ordet hound inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Möjliga synonymer till hound (inom hundar)

Ordet hound inom generell

any of several breeds of dog used for hunting typically having large drooping ears

Synonymer till hound (inom generell)

Ordet hound inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hound (inom teknik)

Möjliga synonymer till hound (inom teknik)

Diskussion om ordet hound

  • - 2018-03-22

    bandit

hound

hound
hounded
hounded
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hound (inom teknik)

Vad betyder hound inom teknik ?

pursue or chase relentlessly

Möjliga synonymer till hound

Diskussion om ordet hound