hovmarskalk

hovmarskalken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet hovmarskalk

  • "- Beslut kommer att tas i närtid, meddelar hovmarskalk Kurt Svensson."
  • "Nu börjar en ny fas för kungafamiljen där kungen och hans syskon är äldst, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg, hovmarskalk och mångårig medarbetare vid hovet, till TT."
  • "Kungen förklarade i sitt tal hur han och prins Charles är släkt i nedstigande led efter drottning Victoria, medan prins Charles i sitt svarstal var mer direkt och sa ” Ja, det är ju mycket inavel i kungahusen ” varpå hovmarskalk Översten Kurt Svensson såg nervös ut."
  • "Brevet är signerat riksmarskalk Svante Lindqvist och förste hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide."
  • "Prinsessan Lilian, 95 år, har alzheimer och kan därför inte komma på kronprinsessan Victorias bröllop, uppger hovmarskalk Elisabeth Palmstierna enligt Aftonbladet."
  • "Och enligt före detta hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg är vägen dit redan påbörjad."
  • "Det är ett tungt uppdrag som kräver förberedelse, och prinsessan Estelle har redan börjat delta i det vardagliga representationsarbetet, berättar före detta hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg."
  • "Men nu har hovmarskalk Lars Erik Tindre meddelat Sametingets kansli att kungen vid deras planeringsmöte beslutat att kronprinsessan kommer att närvara vid öppnandet och invigningen av Sametingets sjunde mandatperiod på onsdag den 30 augusti i Östersund."
  • "Under mötet ska kungen, enligt hovmarskalk Fredrik Wersäll, ha godkänt nya inval av ledamöter i Svenska Akademien."
  • "Prinsessan Lilian, 95 år, har alzheimer och kan därför inte komma på kronprinsessan Victorias bröllop, uppger hovmarskalk Elisabeth Palmstierna enligt Aftonbladet."

Vad betyder hovmarskalk inom generell ?

Hovmarskalk är vid europeiska hov titeln på en högre ämbetsman, ofta med ansvar för ekonomi. I Danmark är hofmarskalen chef för drottningens hovstat och är därmed det danska hovets högste chef. Vid det norska hovet ansvarar hoffmarkskalken för ekonomi och administration. Hovmarskalkar finns även vid det luxemburgska hovet. Bilden: Hovmarskalk Knut Åkerhielm http://sv.wikipedia.org/wiki/Hovmarskalk

Diskussion om ordet hovmarskalk