hovrättsråd

hovrättsrådet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hovrättsråd

 • "Den tilltalades överklagande har inte förfallit, säger Martin Nilsson, hovrättsråd."
 • "Det innebär att hovrätten inte kommer att pröva ärendet och tingsrättens dom står fast, säger Lars Lindblad, hovrättsråd."
 • "– Man får en prövning och har haft möjlighet att klaga i flera instanser så någon gång måste det ta slut så att parterna vet vad de har att rätta sig efter, säger Per Sundberg, hovrättsråd."
 • "– Olika domstolar kan göra olika bedömningar på samma material, säger hovrättsråd Britta Ekström till Västnytt."
 • "– Det har inte varit ett lätt beslut att fatta eftersom i det här fallet är väldigt speciellt, men hovrätten har varit enig i sitt beslut, säger Jonas Högström, hovrättsråd."
 • "Joakim Zetterstedt, hovrättsråd vid Svea hovrätt, har haft ett antal polismål på sitt bord och säger att det kan vara knepigt för åklagaren att bevisa att våld som utövas i tjänsten är oförsvarligt."
 • "Vid regeringssammanträdet i dag kommer regeringen att ge hovrättsråd Kazimir Åberg i uppdrag att utreda hur lagen ska ändras."
 • "Det sade bland annat Thomas Kaevergaard, hovrättsråd i Svea hovrätt, nyligen i en intervju med TT."
 • "– En klar svaghet i lagen i dag är att man missar de fall där övergreppet dokumenteras och sedan skickas till gärningsmannen, säger Göran Nilsson, hovrättsråd och utredare."
 • "Annars blir det i morgon, säger hovrättsråd Peter Islander."
 • "Den tilltalades överklagande har inte förfallit, säger Martin Nilsson, hovrättsråd."
 • "Det innebär att hovrätten inte kommer att pröva ärendet och tingsrättens dom står fast, säger Lars Lindblad, hovrättsråd."
 • "– Man får en prövning och har haft möjlighet att klaga i flera instanser så någon gång måste det ta slut så att parterna vet vad de har att rätta sig efter, säger Per Sundberg, hovrättsråd."
 • "– Olika domstolar kan göra olika bedömningar på samma material, säger hovrättsråd Britta Ekström till Västnytt."
 • "– Det har inte varit ett lätt beslut att fatta eftersom i det här fallet är väldigt speciellt, men hovrätten har varit enig i sitt beslut, säger Jonas Högström, hovrättsråd."
 • "Joakim Zetterstedt, hovrättsråd vid Svea hovrätt, har haft ett antal polismål på sitt bord och säger att det kan vara knepigt för åklagaren att bevisa att våld som utövas i tjänsten är oförsvarligt."
 • "Vid regeringssammanträdet i dag kommer regeringen att ge hovrättsråd Kazimir Åberg i uppdrag att utreda hur lagen ska ändras."
 • "Det sade bland annat Thomas Kaevergaard, hovrättsråd i Svea hovrätt, nyligen i en intervju med TT."
 • "– En klar svaghet i lagen i dag är att man missar de fall där övergreppet dokumenteras och sedan skickas till gärningsmannen, säger Göran Nilsson, hovrättsråd och utredare."
 • "Annars blir det i morgon, säger hovrättsråd Peter Islander."

Diskussion om ordet hovrättsråd