howling

Adjektiv

Hur används ordet howling

 • "a howling wind"
 • "a howling success"

Ordet howling har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Ordet howling inom generell

Synonymer till howling (inom generell)

Uttryck till howling (inom generell)

Möjliga synonymer till howling (inom generell)

Diskussion om ordet howling

howling

howlings
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till howling (inom generell)

Hur används ordet howling

 • "their howling had no effect"

Diskussion om ordet howling

howl

howl
howled
howled
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet howl

 • "The wind was howling in the trees"
 • "wail in self-pity", "howl with sorrow"
 • "The coyotes were howling in the desert"

Ordet howl har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom zoologi
 • Inom botanik
generell
zoologi
botanik

Vad betyder howl inom generell, generell, generell ?

cry loudly, as of animals

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till howl (inom generell)

Möjliga synonymer till howl (inom generell)

Möjliga synonymer till howl (inom generell)

Ordet howl inom zoologi

vissa djur som vrålar

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • hyla  [ zoologi ]

Ordet howl inom botanik

emit long loud cries

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till howl (inom botanik)

Diskussion om ordet howl