humdrum

humdrums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till humdrum

Diskussion om ordet humdrum

humdrum

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet humdrum har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet humdrum inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet humdrum inom generell

tediously repetitious or lacking in variety; "a humdrum existence; all work and no play"

Synonymer till humdrum (inom generell)

Uttryck till humdrum (inom generell)

Möjliga synonymer till humdrum (inom generell)

Diskussion om ordet humdrum