humus

[ˈhʉː.mɵs]
humusen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till humus

 • jord [ geologi ]
 • ß [ jordbruk ]

Hur uttalas ordet humus?

[ˈhʉː.mɵs]

Hur används ordet humus

 • "– Vi bygger om vattenverket för att hantera det årliga återkommande problemet med humus i vattnet som gör att vi får en anmärkning på dricksvattnet, säger Jan Fjordell, vd för Tekniska Verken i Kiruna."
 • "Vi tar även höjd för mer humus och partiklar i dricksvattnet och den typer av frågor så klimatförändringar kommer att kosta pengar för oss, säger Mats Nilsson."
 • "Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra näring och humus som annars hade gått till spillo till kretsloppet."
 • "Och det gör att humus och bruna partiklar släpper lättare från skogsmarken."
 • "Den nya anlagda våtmarken är närmare 20 000 kvadratmeter stor och vattnet som passerar kommer från Nistankanalen där mycket kväve, fosfor och humus transporteras från åkermarken i närheten."
 • "Vant styckar han några kycklingar och placerar dom på en våg framför några lådor med grönsaker, som han kommit över och inne i den lilla butiken finns också tomatkonserver, läsk och humus på burk."
 • "Träkol lagras visserligen i marken lång tid, men den stimulerar samtidigt mikroorganismer att bryta ned humus snabbare."
 • "Alltifrån hur det kan bli mer humus ( nedbrutna väx och djurdelar ) i älven och hela vägen till högre medeltemperaturer både i luft och i vatten, säger Stefan Johansson."
 • "Mer nederbörd gör att mängden humus i hav och sjöar ökar."
 • "När nederbördsmängderna ökar riskerar vattendragen att föra med sig mycket av den humus som startar processen."

Vad betyder humus inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
Humus är saprofytiskt nerbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat http://sv.wikipedia.org/wiki/Humus

Möjliga synonymer till humus

Relaterat till humus

land

biologi

Diskussion om ordet humus

humus

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder humus inom jordbruk ?

partially decomposed organic matter; the organic component of soil

Möjliga synonymer till humus

Diskussion om ordet humus