hunger

hungern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hunger

hunger har undergrupp

Övrig relation till hunger

Motsats till hunger

hunger har del

Hur används ordet hunger

 • "Den gemensamma parlamentariska församlingen konstaterar att som regel är det kvinnor och barn som drabbas värst av krig, konflikter, våld, hunger och fördrivningar, och att kvinnor därför måste involveras på ett lämpligt sätt i alla processer som rör utveckling och beslutsfattande. eur-lex.europa.eu"
 • "– Många äldre känner inte alltid hunger när smaken förändras och man inte rör på sig lika mycket."
 • "– Han har en naturlig hunger för att göra mål."
 • "Halvera fattigdom och hunger."
 • "Men sen så finns det en hunger efter den här typen av scener både bland publik och artister."
 • "– Jag skulle vilja beskriva för dig hur mitt liv har kunnat levas från de första åren, de med hunger och bomber, de första fredsåren då jag fick bära bördan av att ha en tyskertös som mor, och syskon som var aktiva nazister, fram till mitt stillsamma liv som tant."
 • "– Att valet faller på Christofer är först och främst att vi tror på honom, han har visat hunger och vilja men sedan ska vi inte glömma att han var med i det stafettlag som före jul blev tvåa i en herrstafett, säger Johan Hagström på förbundets webbsida."
 • "Nu vill vi inte att de dör av hunger."
 • "Och att det finns en hunger att komma nånvart, avslutar Pelle Olsson."
 • "Matakuten arbetar mot hunger genom att dela ut mat, hygienartiklar och andra produkter som skänks från bland annat matbutiker, restauranger och kaféer."
 • "Björnen kan ha varit på jakt efter grävlingen av ren hunger."
 • "Precis som det är viktigt att lära unga människor om världen på ett klokt sätt måste unga människor också få undervisning om kloka matvanor på ett sätt som leder till kunskapshunger. europarl.europa.eu"

Rim på hunger

Ordet hunger har 2 betydelser

 • Inom sociologi
 • Inom bildligt
sociologi
bildligt

Vad betyder hunger inom sociologi ?

Hunger är en känsla som uppstår hos människor och djur då magsäcken är tom. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hunger

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till hunger (inom sociologi)

hunger är del av (inom sociologi)

Övrig relation till hunger (inom sociologi)

Motsats till hunger (inom sociologi)

hunger har del (inom sociologi)

Möjliga synonymer till hunger (inom sociologi)

Relaterat till hunger (inom sociologi)

olycka

åtrå

otillräcklighet

fattigdom

missbelåtenhet

fasta

nedgång

Ordet hunger inom bildligt

En stark längtan efter något: kunskap, pengar, makt o.d.

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till hunger (inom bildligt)

hunger har undergrupp (inom bildligt)

Möjliga synonymer till hunger (inom bildligt)

Diskussion om ordet hunger

hunger

hunger
hungered
hungered
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till hunger (inom bildligt)

Ordet hunger har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
generell
ålderdomlig

Vad betyder hunger inom generell, generell, generell ?

feel the need to eat

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till hunger (inom generell)

Ordet hunger inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till hunger (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hunger (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet hunger

hunger

Substantiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till hunger (inom ålderdomlig)

Hur används ordet hunger

 • "hunger for affection"

Vad betyder hunger inom generell, generell, generell ?

a physiological need for food

strong desire for something (not food or drink): "a thirst for knowledge"

Möjliga synonymer till hunger

Diskussion om ordet hunger