hunt

hunt
hunted
hunted
Verb

Översättningar

Hur används ordet hunt

  • "Göring often hunted wild boars in Poland"

Ordet hunt har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom slang
politik
slang

Vad betyder hunt inom politik ?

hunt wild animals

Översättningar (inom politik)

Synonymer till hunt (inom politik)

Möjliga synonymer till hunt (inom politik)

Ordet hunt inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till hunt (inom slang)

Diskussion om ordet hunt

hunt

hunts
Substantiv

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till hunt (inom slang)

Ordet hunt har 3 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom generell
  • Inom polisväsende
vapen
generell
polisväsende

Vad betyder hunt inom vapen ?

the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till hunt (inom vapen)

Möjliga synonymer till hunt (inom vapen)

Ordet hunt inom generell

an association of huntsmen who hunt for sport

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hunt (inom generell)

Möjliga synonymer till hunt (inom generell)

Ordet hunt inom polisväsende

a search for an alternative that meets cognitive criteria

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till hunt (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till hunt (inom polisväsende)

Diskussion om ordet hunt