hurdle

hurdles
hurdled
hurdled
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hurdle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom historia
  • Inom bildligt
sport
historia
bildligt

Vad betyder hurdle inom sport ?

jump a hurdle

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till hurdle (inom sport)

Ordet hurdle inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till hurdle (inom historia)

Ordet hurdle inom bildligt

tackla ett hinder

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till hurdle (inom bildligt)

Diskussion om ordet hurdle

hurdle

hurdles
Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Hur används ordet hurdle

  • "He won the 100 metre hurdles"
  • "the last hurdle before graduation"

Ordet hurdle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom bildligt
  • Inom historia
sport
bildligt
historia

Vad betyder hurdle inom sport ?

a light movable barrier that competitors must leap over in certain races

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till hurdle (inom sport)

Ordet hurdle inom bildligt

an obstacle that you are expected to overcome

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet hurdle inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Möjliga synonymer till hurdle (inom historia)

Diskussion om ordet hurdle