hurl

hurls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till hurl

Ordet hurl har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom häst
  • Inom generell
teknik
häst
generell

Vad betyder hurl inom teknik ?

a violent throw

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • kast  [ sport ]

Synonymer till hurl (inom teknik)

Möjliga synonymer till hurl (inom teknik)

Ordet hurl inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till hurl (inom häst)

Ordet hurl inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet hurl

hurl

hurl
hurled
hurled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hurl (inom generell)

Hur används ordet hurl

  • "hurl insults"

Ordet hurl har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom bildligt
sport
sport
generell
bildligt

Ordet hurl inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till hurl (inom sport)

Ordet hurl inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet hurl inom generell

throw forcefully

utter with force; utter vehemently

Synonymer till hurl (inom generell)

Ordet hurl inom bildligt

Synonymer till hurl (inom bildligt)

Diskussion om ordet hurl