hushålla

hushållar
hushållade
hushållat
Verb

Översättningar

Synonymer till hushålla

Hur böjs ordet hushålla på svenska?

Presens: hushållar
Preteritum: hushållade
Supinum: hushållat

Hur används ordet hushålla

  • "– Alla fasta kostnader har man ändå så det blir för mig att hushålla på något annat."
  • "Känner du att det är rätt sätt att hushålla med skattebetalarnas pengar att göra så här?"
  • "Morgan Bengtsson ( S ), kommunstyrelsens ordförande i Olofström säger att nästa års ekonomi inte oroar just nu men att det gäller att hushålla med pengarna."
  • "Region Blekinge beslutade även på måndagen att fortsätta att skjuta upp operationer som kan vänta på grund av att Blekingesjukhuset behöver hushålla med förbrukningsmaterial och skyddsutrustning."
  • "Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, tycker det är bra att sjukhusen försöker hushålla med de läkemedel man vet behövs i intensivvården."
  • "– Vi som alla andra måste hushålla med våra ekonomiska resurser, säger Jeanette Andréasson-Sjödin, ordförande i region Blekinges kulturnämnd, till Blekingenytt."
  • "Det bästa sättet att hushålla med våra resurser är att se till att avfallet aldrig uppstår, så kallad avfallsprevention."
  • "Så man får hushålla med både människor och pengar, konstaterar gatuchefen."
  • "För att hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa Lagen om offentlig upphandling, LOU."
  • "Högskolan i Gävle har fått drygt fem miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra ett projekt om hur man kan hushålla med energin i kyrkor och liknande byggnader med kulturhistoriskt värde."

Vad betyder hushålla inom matematik ?

inte använda/förbruka mer än nödvändigt

Möjliga synonymer till hushålla

Relaterat till hushålla

penningväsen

förvaring

försiktighet

förvärv

förråd

jordbruk

måttlighet

kvarhållande

hushållning

Diskussion om ordet hushålla