hushållning

hushållningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till hushållning

Hur används ordet hushållning

 • "” Det kan inte vara förenat med en god hushållning av kommunens skattemedel ”, skriver den anhöriga."
 • "– Vi har koll på läget och vi kommer fortsätta driva kommunen med en god ekonomisk hushållning."
 • "Ett exempel ubåten Östergötland där man menar att det är dålig hushållning med medel att låta ett beslut dröja ytterligare om hur Östergötland ska användas."
 • "Enligt partiet strider beslutet mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen, Dessutom anser man att nämnden bryter mot principerna för god ekonomisk hushållning eftersom inga pengar tidigare avsatts för detta ändamål."
 • "Beslutet innebär att man struntar i reglerna i Kommunallagen om god ekonomisk hushållning, regler som gällt sedan 2005."
 • "Om man ska se till hur staden uppfyller det så kallade balanskravet, uppgår stadens resultat till 199 miljoner kronor, vilket innebär att Helsingborg har en god ekonomisk hushållning."
 • "Många misstror kommunernas hushållning"
 • "Genom hushållning och genom långsiktighet så säkrar vi välfärden och när andra nu tvingas dra ner så planerar vi nya viktiga reformer."
 • "Många klarar inte ens lagens krav på en god ekonomisk hushållning, framhåller skribenterna."
 • "För 2008 väntas överskottet bli 3 miljarder kronor; långt ifrån god ekonomisk hushållning, säger ekonomerna."

Ordet hushållning har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom hem och hushåll
 • Inom generell
ekonomi
hem och hushåll
generell

Vad betyder hushållning inom ekonomi ?

den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser, med avseende på bland annat ekonomi och miljö. En enskild persons eller familjs resurser kan anpassas till behov och ekonomisk förmåga med hjälp av en så kallad hushållsbudget. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5llning

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till hushållning (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till hushållning (inom ekonomi)

Relaterat till hushållning (inom ekonomi)

måttlighet

förfarande

förvärv

förråd

redovisning

anskaffning

kvarhållande

ordning

försiktighet

Ordet hushållning inom hem och hushåll

Översättningar (inom hem och hushåll)

Synonymer till hushållning (inom hem och hushåll)

Möjliga synonymer till hushållning (inom hem och hushåll)

Ordet hushållning inom generell

Diskussion om ordet hushållning