huskropp

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till huskropp

Hur används ordet huskropp

  • "I den huskropp sin evakuerades finns det tre trappuppgångar."
  • "Men även husägare som bor i en villa med så kallat sadeltak och en huskropp i vinkel bör ha koll."
  • "Ett förkolnad, större huskropp, är vad som återstår efter gårdagens stora brand på Näringen i Gävle."
  • "– Hyresförändringen sker efter avslutad rust av varje huskropp."
  • "Mannen höll på med ett arbete på 60 meters höjd inne i vindkraftverkets huskropp, när hans ena fot blev fastklämd, uppger räddningstjänsten i Storgöteborg."
  • "Kontorsdelen är sammanbyggd med en större huskropp med lagerbyggnad och man befarade först att elden skulle sprida sig även dit."
  • "– Kommunen har köpt in tomter som gränsar till öster om skolan och i den volymstudie vi fått se så har man ritat upp en huskropp som går i vinkel österut, men det är inte säkert att det är så man kommer realisera det hela, säger Emma Nordin ( M ), ordförande i barn- och utbildningsnämnden."
  • "Om resterande huskropp går att rädda kommer räddningstjänsten att rapportera om under dagen."
  • "Bygget av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter intill länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad beräknas kosta 973 miljoner kronor, utöver inredning och utrustning."
  • "En huskropp och några affärer på markplan blev strömlösa efter branden i ställverket."

Rim på huskropp

Möjliga synonymer till huskropp

Relaterat till huskropp

arkitektur

Diskussion om ordet huskropp