hypocrisy

hypocrisies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till hypocrisy

Ordet hypocrisy har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
norgespec
ALLMÄNT
generell

Ordet hypocrisy inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet hypocrisy inom ALLMÄNT

an expression of agreement that is not supported by real conviction

Synonymer till hypocrisy (inom ALLMÄNT)

Ordet hypocrisy inom generell

insincerity by virtue of pretending to have qualities or beliefs that you do not really have

Diskussion om ordet hypocrisy

hypocrisy

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet hypocrisy