hyresavtal

hyresavtalet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet hyresavtal

  • "Flera av dessa mejl ligger även till grund för Förvaltningsrättens bedömning, när de fastslår att kontraktet inte går att se som ett rent hyresavtal och därmed skulle ha upphandlats."
  • "– Vi gjorde bedömningen att det är ett regelrätt hyresavtal och att det inte krävdes någon offentlig upphandling."
  • "I domen skriver Förvaltningsrätten bland annat att avtalet inte kan betraktas som ett hyresavtal, då lagerlokalen ännu inte var byggd och ett"
  • "Konflikten bottnar i ett kommunalt hyresavtal som Tomas Lundberg granskade och när han konfronterade några av tjänstemännen om detta ska han ha blivit aggressiv."
  • "Stark kritik mot hyresavtal – landstinget anmäls"
  • "– Det skulle det kunna vara, men nu har man ett hyresavtal som säger att man betalar en krona om året mot att man själv sköter och underhåller fastigheten, så det är ju inte så."
  • "Landstinget menade å sin sida att det bara rörde sig om ett hyresavtal vilket gör att man kan utnyttja ett särskilt undantag i upphandlingslagen."
  • "En dialog förs i nuläget även mellan Landstinget Blekinge och Acrinova, som fick sitt hyresavtal upprivet, men inga krav har ställts i den frågan ännu."
  • "Men så blev det inte – istället tecknades ett hyresavtal i Acrinovas nybyggda lagerlokal på andra sidan E22:an."
  • "I våras bestämde Ramdala församlingsråd att först efter att kommunen inspekterat och godkänt lokaler och tomt kunde ett hyresavtal tecknas."

Diskussion om ordet hyresavtal