hyresbelopp

hyresbeloppet
hyresbelopp
hyresbeloppen
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till hyresbelopp

Hur böjs ordet hyresbelopp på svenska?

Obestämd singular: hyresbelopp
Bestämd singular: hyresbeloppet
Obestämd plural: hyresbelopp
Bestämd plural: hyresbeloppen

Hur används ordet hyresbelopp

  • "Bland annat uppgav hon i ansökningarna inte att hon bodde tillsammans med en man, hon uppgav ett falskt hyresbelopp och uppgav i flera av ansökningarna att hon var sjukskriven och styrkte detta med förfalskade läkarintyg."
  • "Hyresgäster som betalar ett högre hyresbelopp anses ha accepterat den högre hyran medan de som betalar det gamla hyresbeloppet får sin hyresnivå prövad i hyresnämnden."
  • "Krogägarna bestrider och hävdar å sin sida att man har krav på hyresvärden – hyressänkning och skadestånd på grund av att lokalernas standard varit för dålig – som överskrider de hyresbelopp som fastighetsbolaget gör anspråk på."

Möjliga synonymer till hyresbelopp

Relaterat till hyresbelopp

utgift

Diskussion om ordet hyresbelopp

  • - 2009-03-02

    bill