idéhistoria

idéhistorien
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet idéhistoria

  • "Gunnar Broberg är professor emeritus i idéhistoria vid Lunds universitet och har skrivit böcker om Carl von Linné."
  • "– Det är svårt att fastställa orsaker till detta, men mer uppmärksamhet på problem som rör rasism kan ha lett till ökad medvetenhet, säger Henrik Bachner, doktor i idéhistoria och en av rapportförfattarna."
  • "Det gick bra i förra valet och bara det faktum att de finns där och sitter med i fullmäktige stärker partiet och ger dem något att bygga på, säger Ulla Ekström von Essen, forskare i idéhistoria vid Södertörns högskola i Gomorron Sverige."
  • "I granskningen, som gjordes av två professorer i idéhistoria och statsvetenskap samt en universitetsjurist, undersöktes hur Eva Lundgren nått fram till centrala slutsatser som hon publicerat i sina skrifter."
  • "Ronny Ambjörnsson, författare och professor emeritus i idéhistoria som skrivit mycket om fattigdom och klassfrågor, menar i alla fall att det finns goda skäl att använda ordet barnfattigdom i Sverige idag."
  • "Boken är den fjärde volymen i hans projekt Sexualitetens historia och handlar om sexualitet inom tidig kristen idéhistoria."
  • "Människan ingår istället i en helhet, säger Kristin Halverson, doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola."
  • "Men kanske också visa att här spelar Norrköping en roll även i ett nationellt perspektiv, säger Magnus Rodell som är docent i idéhistoria vid Södertörns högskola och har forskat om monumentkultur och statyinvigningar som nationsformeringsprojekt."
  • "I Gudomliga komedier, som tagit 10 år att skriva och sträcker sig över 1400 sidor, undersöker han den västerländska humorns idéhistoria och märker en tydlig förändring över tid."
  • "Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria och själv troende muslim, anser att svaren kvinnorna får är ett uttryck för en patriarkal tradition."

Vad betyder idéhistoria inom utbildning ?

Idéhistoria har funnits som akademiskt ämne i Sverige sedan 1932, då Emilia och Gustaf Carlbergs professur i idé- och lärdomshistoria inrättades vid Uppsala universitet med Johan Nordström som förste innehavare. Idéhistoriska institutioner finns vid flera av Sveriges högskolor och universitet http://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9historia

Diskussion om ordet idéhistoria