idévärld

idévärlden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet idévärld

  • "Under preradikaliseringsfasen kommer personen för första gången i kontakt med sin tro eller nya idévärld."
  • "Häxor har funnits i vår idévärld i tusentals år men idag är det hetare än någonsin att kalla sig för häxa."
  • "Personas motsats i Jungs idévärld är skuggan – den delen av sin personlighet man skäms för och förtränger."
  • "I somras släpptes Jag vill sätta världen i rörelse, som gräver i Selma Lagerlöfs inre liv och idévärld."
  • "– Om jag hade intervjuat Ivar Arpi om hans idévärld så hade jag ställt kritiska frågor."
  • "Den brokiga skaran vittnen återspeglar också det brokiga som finns i Breiviks egen idévärld som spretar åt en massa olika håll, menar Anna-Lena Lodenius, journalist och författare."
  • "Med utgångspunkt i Breiviks kompendium försökte Mattias Gardell, som kallats som vittne av försvaret i egenskap av sakkunnig, sätta dennes idévärld i ett sammanhang."
  • "Men Gardell var noggrann med att påpeka att han inte var där för att försvara Anders Behring Breivik utan endast för att försöka redogöra för den politiska idévärld som kommer oss till mötes i rätten."
  • "– Vi får fortfarande en stadig ström av samtal från personer som känner oro över unga individer som håller på att radikaliseras eller dras in i en extremistisk idévärld, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism inom Göteborgs stad."
  • "Det är något som man särskilt kan se i den svenska naturen där hällristningar avslöjar en idévärld som också återfinns i bronsåldersdekorationer i det då så avlägsna Alperna."

Diskussion om ordet idévärld