idem

Adverb

Översättningar

Vad betyder idem inom generell ?

densamma, detsamma

Möjliga synonymer till idem

Diskussion om ordet idem

idem

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till idem

Diskussion om ordet idem