ideography

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ideography har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Ordet ideography inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet ideography inom generell

the use of ideograms in writing

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet ideography