ignite

ignite
ignited
ignited
Verb

Översättningar

Synonymer till ignite

Hur används ordet ignite

  • "The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor"
  • "great heat will ignite paper"

Ordet ignite har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom sport
sjöfart
ALLMÄNT
generell
sport

Ordet ignite inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till ignite (inom sjöfart)

Ordet ignite inom ALLMÄNT

cause to start burning; subject to fire or great heat

Synonymer till ignite (inom ALLMÄNT)

Ordet ignite inom generell

start to burn

Synonymer till ignite (inom generell)

Ordet ignite inom sport

Synonymer till ignite (inom sport)

Möjliga synonymer till ignite (inom sport)

Diskussion om ordet ignite