ill-being

Substantiv

Översättningar

Vad betyder ill-being inom generell ?

lack of prosperity or happiness or health

Diskussion om ordet ill-being

  • - 2009-06-05

    illabefinnande