illuminate

illuminate
illuminated
illuminated
Verb

Översättningar

Hur används ordet illuminate

  • "The lamplight illuminated her pretty face"
  • "The teacher tried to illuminate what mathematics is all about"

Ordet illuminate har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom hygien
  • Inom generell
ekonomi
ALLMÄNT
hygien
generell

Ordet illuminate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till illuminate (inom ekonomi)

Ordet illuminate inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till illuminate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till illuminate (inom ALLMÄNT)

Ordet illuminate inom hygien

Möjliga synonymer till illuminate (inom hygien)

Ordet illuminate inom generell

paint, as of medieval manuscripts

Diskussion om ordet illuminate