impediment

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet impediment

  • "Vid avverkning ska man bland annat ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag, sjöar, skogliga impediment och åkermark."
  • "” Hela fornlämningen utom två trädbevuxna impediment i norra delen var anspråkstagen som aktiv åkermark, dels att grävning hade skett inom området för det västra impedimentet. ”"

Diskussion om ordet impediment

impediment

impediments
Substantiv

Översättningar

Ordet impediment har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
bildligt
militärväsen
generell

Ordet impediment inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till impediment (inom bildligt)

Ordet impediment inom militärväsen

Synonymer till impediment (inom militärväsen)

Ordet impediment inom generell

Synonymer till impediment (inom generell)

Diskussion om ordet impediment