imposition

impositions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till imposition

Hur används ordet imposition

  • "he listened but resented the imposition"

Ordet imposition har 7 betydelser

  • Inom skor
  • Inom ekonomi
  • Inom religion
  • Inom vardagligt
  • Inom utbildning
  • Inom typografi
  • Inom generell
skor
ekonomi
religion
vardagligt
utbildning
typografi
generell

Vanligast betydelse av ordet imposition inom skor

Översättningar (inom skor)

Möjliga synonymer till imposition (inom skor)

Vanlig betydelse av ordet imposition inom ekonomi

an uncalled-for burden

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till imposition (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet imposition inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till imposition (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet imposition inom vardagligt

the act of imposing something (as a tax or an embargo)

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till imposition (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till imposition (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet imposition inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till imposition (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet imposition inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet imposition inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet imposition