impotency

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till impotency

Ordet impotency har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder impotency inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till impotency (inom generell)

Möjliga synonymer till impotency (inom generell)

Ordet impotency inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till impotency (inom medicin)

Diskussion om ordet impotency