impregnate

impregnate
impregnated
impregnated
Verb

Översättningar

Hur används ordet impregnate

  • "Impregnate the cloth with alcohol"

Ordet impregnate har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom media
  • Inom bildligt
jordbruk
media
bildligt

Vad betyder impregnate inom jordbruk ?

infuse, as with a certain quality

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till impregnate (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till impregnate (inom jordbruk)

Ordet impregnate inom media

infuse or fill completely

Översättningar (inom media)

Synonymer till impregnate (inom media)

Möjliga synonymer till impregnate (inom media)

Ordet impregnate inom bildligt

make pregnant

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till impregnate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till impregnate (inom bildligt)

Diskussion om ordet impregnate