impromptu

Adverb

Översättningar

Synonymer till impromptu

Möjliga synonymer till impromptu

Diskussion om ordet impromptu

impromptu

impromptus
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet impromptu

  • "a witty impromptu must not sound premeditated"

Ordet impromptu har 2 betydelser

  • Inom retorik
  • Inom generell
retorik
generell

Vad betyder impromptu inom retorik ?

a short musical passage that seems to have been made spontaneously without advance preparation

Översättningar (inom retorik)

Svenska

Möjliga synonymer till impromptu (inom retorik)

Ordet impromptu inom generell

an extemporaneous speech or remark

Diskussion om ordet impromptu

impromptu

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till impromptu (inom generell)

Hur används ordet impromptu

  • "an impromptu speech"

Vad betyder impromptu inom generell ?

in response to an unforeseen need

Diskussion om ordet impromptu

impromptu

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Vad betyder impromptu inom musik ?

instrumentalt musikstycke, som avses låta som om det vore improviserat i stunden. http://sv.wikipedia.org/wiki/Impromptu

Möjliga synonymer till impromptu

Diskussion om ordet impromptu