inadvertens

inadvertensen
inadvertenser
inadvertenserna
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till inadvertens

Hur böjs ordet inadvertens på svenska?

Obestämd singular: inadvertens
Bestämd singular: inadvertensen
Obestämd plural: inadvertenser
Bestämd plural: inadvertenserna

Ordet inadvertens har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom vardagligt
juridik
vardagligt

Vad betyder inadvertens inom juridik ?

ouppmärksamhet, förbiseende, blunder; fel på grund av slarv

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till inadvertens (inom juridik)

Möjliga synonymer till inadvertens (inom juridik)

Ordet inadvertens inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till inadvertens (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inadvertens (inom vardagligt)

Diskussion om ordet inadvertens