incest

incesten
incester
incesterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till incest

Hur böjs ordet incest på svenska?

Obestämd singular: incest
Bestämd singular: incesten
Obestämd plural: incester
Bestämd plural: incesterna

Hur används ordet incest

  • "Hennes bidrag är en mörk berättelse om en familj där mamma lider av en psykisk sjukdom och barnen utsätts för incest."
  • "Visste inte att incest är olagligt"
  • "Pappan har erkänt brott men menat att han inte känt till att incest är olagligt."
  • "I det nya förslaget, som de drygt 30 000 invånarna ska folkomrösta om i mars nästa år, tillåts aborter inom de första tolv veckorna av graviditeten vid allvarliga fosterskador eller om moderns fysiska eller mentala hälsa är i fara, vilket skulle täcka fall av incest eller våldtäkt."
  • "Mannen dömdes till två år och åtta månader i fängelse för incest, efter att en domare dragit bort våldtäktsanklagelsen."
  • "Mannen dömdes till två år och åtta månader i fängelse för incest, efter att en domare dragit bort våldtäktsanklagelsen."
  • "I förra veckan berättade Uppdrag granskning om en familj som blev oskyldigt anklagad för incest."
  • "Åtalet gällde våldtäkt, incest och filmupptagning av övergreppen."
  • "En man som dömts till fängelse för incest fick till slut resning och friades sedan domstolen fått del av viktigt bevismaterial som tagits bort ur förundersökningen."
  • "De åtalas misstänkta för incest vid Kalmar tingsrätt, rapporterar Östra Småland."

Vad betyder incest inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Incest (av lat. incestus, från in och castus, "obefläckad, kysk") eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller syskon. http://sv.wikipedia.org/wiki/Incest

Relaterat till incest

sexualitet

Diskussion om ordet incest

incest

incests
Substantiv

Översättningar

Vad betyder incest inom generell ?

sexual intercourse between persons too closely related to marry (as between a parent and a child)

Diskussion om ordet incest