inclosure

inclosures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet inclosure har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom media
  • Inom teknik
litteratur
media
teknik

Ordet inclosure inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till inclosure (inom litteratur)

Ordet inclosure inom media

Synonymer till inclosure (inom media)

Ordet inclosure inom teknik

Synonymer till inclosure (inom teknik)

Möjliga synonymer till inclosure (inom teknik)

Diskussion om ordet inclosure