incriminate

incriminate
incriminated
incriminated
Verb

Översättningar

Synonymer till incriminate

Ordet incriminate har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom juridik
  • Inom generell
data
juridik
generell

Ordet incriminate inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till incriminate (inom data)

Ordet incriminate inom juridik

suggest that someone is guilty

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till incriminate (inom juridik)

Möjliga synonymer till incriminate (inom juridik)

Ordet incriminate inom generell

Synonymer till incriminate (inom generell)

Diskussion om ordet incriminate