incunabula

Substantiv

Översättningar

Vad betyder incunabula inom generell ?

böcker tryckta före 1501, i Sverige före 1525

Diskussion om ordet incunabula

incunabula

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till incunabula

Diskussion om ordet incunabula