indirekt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet indirekt

 • "Som förälder till ett barn som direkt eller indirekt upplevt en traumatisk upplevelse är det viktigaste att finnas där och erbjuda en så trygg miljö som möjligt och inte forcera att barnet öppnar sig ( se fyra tips i faktaruta )."
 • "Det är väldigt många här i samhället som är direkt eller indirekt berörda."
 • "– Jag blir så förbannad på all skit som dessutom skapar merarbete och indirekt skadar elevernas undervisning, säger Johan Melin."
 • "I siffrorna ingår både bidragsstöd och indirekt stöd, som till exempel subventionerade lokaler."
 • "– I Blekinge är det över 19.000 personer som har jobb tack vare exporten direkt eller indirekt, säger Ann Linde."
 • "Men Moderaterna hävdar bestämt att det inte handlar om ett indirekt samarbete med Sverigedemokraterna :"
 • "En kvinna i Eksjö har anmält flygfottiljen F17 i Kallinge för att indirekt ha krossat hennes arvegods."
 • "2012 planeras produktionen vara igång och sysselsätta 200 personer direkt och indirekt."
 • "– Målet är att elbussarna ska få genomslag samt indirekt ta nya steg mot fossilfria transporter och en hållbar framtid, säger forskaren Henrik Ny."
 • "Men indirekt kan det tagna beslutet ändå få konsekvenser kopplade till industriförhandlingarna."

Vad betyder indirekt inom generell ?

inte direkt, medelbar, förmedlad

Möjliga synonymer till indirekt

Diskussion om ordet indirekt

indirekt

indirektare
indirektast
Adjektiv

Hur böjs ordet indirekt på svenska?

Komparativ: indirektare
Superlativ: indirektast

Hur används ordet indirekt

 • "Men han uttryckte också indirekt stöd för protesterna."
 • "Så kallad indirekt sponsring, vilket innebär att externt producerade program sponsrats, är i dag tillåtna men utredningen föreslår att man ska ställa särskilda redovisningskrav för att säkerställa programföretagens oberoende."
 • "Sammanlagt påverkas runt 25 miljoner invånare efter kusten bli direkt eller indirekt påverkade av stormen."
 • "Men han uttryckte också indirekt stöd för protesterna."
 • "En stor del av vår ekonomi är direkt eller indirekt beroende av att våra basnäringar tuffar och går år efter år."
 • "Låt dem grilla så att det blir yta, lägg dem sedan vid sidan ( indirekt grill ) så blir de inte så torra."
 • "Det hade ju indirekt varit ett erkännande av östblockets underutvecklade vagnpark."
 • "Reinfeldt uppmanade indirekt MP:s språkrör Åsa Romson att tänka om, att flytta mot mitten."
 • "För det tredje hävdar man att denna politiska kultur – det vill säga Göteborgsandan – indirekt bidragit till att man kommit att underskatta risken för oegentligheter ( läs mutor ) inom den kommunala förvaltningen och de av kommunen ägda bolagen och därmed varit just en ” grogrund ” för dessa oegentligheter."
 • "Naturhistoriska museet gör med förevändningen att göra en vetenskaplig undersökning indirekt reklam för en djurcirkus, vilka förbjuds i allt högre grad världen över."
 • "Som förälder till ett barn som direkt eller indirekt upplevt en traumatisk upplevelse är det viktigaste att finnas där och erbjuda en så trygg miljö som möjligt och inte forcera att barnet öppnar sig ( se fyra tips i faktaruta )."
 • "Det är väldigt många här i samhället som är direkt eller indirekt berörda."
 • "– Jag blir så förbannad på all skit som dessutom skapar merarbete och indirekt skadar elevernas undervisning, säger Johan Melin."
 • "I siffrorna ingår både bidragsstöd och indirekt stöd, som till exempel subventionerade lokaler."
 • "– I Blekinge är det över 19.000 personer som har jobb tack vare exporten direkt eller indirekt, säger Ann Linde."
 • "Men Moderaterna hävdar bestämt att det inte handlar om ett indirekt samarbete med Sverigedemokraterna :"
 • "En kvinna i Eksjö har anmält flygfottiljen F17 i Kallinge för att indirekt ha krossat hennes arvegods."
 • "2012 planeras produktionen vara igång och sysselsätta 200 personer direkt och indirekt."
 • "– Målet är att elbussarna ska få genomslag samt indirekt ta nya steg mot fossilfria transporter och en hållbar framtid, säger forskaren Henrik Ny."
 • "Men indirekt kan det tagna beslutet ändå få konsekvenser kopplade till industriförhandlingarna."

Diskussion om ordet indirekt