Individuell Människohjälp

Substantiv

Översättningar

Vad betyder Individuell Människohjälp inom organisation ?

svensk biståndsorganisation.Genom stöd till utbildning, hälsa och inkomstgenererande projekt bidrar IM till att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter. www.manniskohjalp.se

Diskussion om ordet Individuell Människohjälp